Vunnet projekt

Palmat har tagit hem en projektorder på 16 stycken fjärrvärmecentraler för leveranser till Stockholm under sensommaren.