PAL-150 order till Medelpad

Palmat har fått beställning på 5 stycken större fjärrvärme centraler typ PAL150 för leverans till fastighetsbolag i Medelpad.